OPEN DAY scuola primaria

08/01/2018

OPEN DAY scuola primaria
Vi invitiamo all'open day della Scuola Primaria SABATO 20 GENNAIO dalle 09.00 alle 11.00.